O zmianie stawek cennika, dostępnych miejscach w Marinie oraz przyszłorocznej budowie. Prezes Sławomir Szwaja w rozmowie z naszą redakcją wyjaśnia pojawiające się w przestrzeni publicznej, najbardziej nurtujące pytania.

Kamieńska marina ma za sobą już dekadę funkcjonowania. Obecnie wszystkie miejsca przy odnogach cumowniczych w porcie jachtowym są wykorzystane. Jak dodaje prezes, Spółka dysponuje wolnymi miejscami postoju na boi. Jest to bezpieczny, często praktykowany na świecie sposób stacjonowania łodzi w porcie jachtowym – mniej wygodny ale zdecydowanie tańszy. Jeśli posiadacie więc małą łódkę wędkarską, czy rekreacyjną, to jest to rozwiązanie właśnie dla Was. Koszt stacjonowania na boi to 135 zł/miesiąc, bez konieczności podpisywania długotrwałych umów.

– W przypadku braku takich miejsc, gotowi jesteśmy dostawić nowe boje, tak, aby mieszkaniec gminy, chcący trzymać na marinie swoją małą łódkę, miał taką możliwość. Podkreślam, że w takim wypadku nie ma znaczenia, jak długo chce ją trzymać, może to być miesiąc, dwa albo pięć – dodaje Sławomir Szwaja.

Inną sytuacją jest miejsce przy odnodze cumowniczej. Rozsądne prowadzenie działalności gospodarczej i dbałość o dobrą kondycję finansową spółki preferuje osoby deklarujące wnoszenie opłat przez 12 miesięcy w roku za postój swojej jednostki, bo przez 12 miesięcy w roku Marina ponosi koszty funkcjonowania. W sytuacji, gdy wszystkie miejsca w Marinie zajęte są przez tego typu armatorów, niegospodarnością byłoby rezerwowanie miejsc dla osób deklarujących postój jedynie przez 3-4 miesiące w roku.

Jednocześnie nadmieniam, że pomimo pełnego obłożenia rezerwacjami, przyjmujemy jachty gościnne, których ponad 200 w ciągu każdego sezonu odwiedza nasz port. Należy podkreślić, że działalność zarobkowa Mariny, ma jedynie na celu utrzymanie infrastruktury na takim poziomie, aby jej właściciel –  Gmina Kamień Pomorski – nie musiała uczestniczyć w jakichkolwiek kosztach. Marina obecnie otrzymuje od Gminy wynagrodzenie za zarządzanie, ale jednocześnie Marina odprowadza do gminnej kasy podatki i czynsz a także świadczy usługi na rzecz miasta w takim zakresie, że bilans wzajemnych rozliczeń jest korzystny dla Gminy. Jest to jak najbardziej normalna i pożądana sytuacja, którą należy utrzymać i umocnić. Marina zarabia zatem na siebie, przynosi miastu dochód a także ma duży wpływ na postrzeganie i pozycję naszego miasta. Co również ważne, w tym zakresie miasto ma jeszcze znaczący potencjał, wielką stratą byłoby niewykorzystanie go – tłumaczy Prezes Spółki.

Dlatego też jak dodaje podniesienie opłat w 2022 r. wydaje się uzasadnione i będzie on rekomendował Radzie Miejskiej takie rozwiązanie. Zasadniczy cennik postoju nie był zmieniany od 2019 r. Koszty stałe nie maleją, opłaty za media wzrastają, w najbliższym czasie nie spadną także potrzeby remontowe Mariny.

Stale ponoszone są opłaty za przeglądy, dostosowywanie warunków użytkowania Mariny do formalnych wymogów, eksploatację oraz na wynagrodzenia dla pracowników wraz ze wzrostem kosztów płacy minimalnej. Celem Mariny jest zarabianie na swoje funkcjonowanie przy spełnieniu jednocześnie wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa, utrzymania należytej kondycji technicznej, dokonywania wszelkich koniecznych napraw, tak aby nie obciążać nimi Gminy lecz przeciwnie, przynosić Gminie dochód w postaci wspomnianych podatków i czynszów – zaznacza Szwaja.

Podkreślić należy, że Marina samodzielnie ponosi również wszelkie koszty utrzymania obszaru przy porcie jachtowym na należytym poziomie estetycznym – to kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Nawet jeżeli są zastrzeżenia w tym zakresie, to trzeba dużo złej woli aby twierdzić, że teren ten jest zupełnie zaniedbany. Marina pełni również funkcję publiczną w zakresie wspierania i popularyzacji żeglarstwa – dwa lokalne kluby żeglarskie a także lokalna jednostka WOPR  korzystają z terenu mariny technicznej i sezonowej nieodpłatnie a za miejsce w hangarze ponoszą symboliczną opłatę w wysokości 0.01 zł za m.kw. (jeden grosz za metr kwadratowy). Na potrzeby klubów i WOPR wydzielono praktycznie cały jeden hangar, z trzech, którymi zarządza Marina. 

 Odrębny aspekt funkcjonowania Mariny stanowi inwestycja polegająca na modernizacji portu rybackiego. To bardzo duże i trudne przedsięwzięcie będzie widoczne już w przyszłym roku, w postaci prac budowlanych i remontowych przy ul. Wilków Morskich. Wspomniana inwestycja stanowi dodatkową korzyść związaną z funkcjonowaniem Mariny. Miasto zyska inwestycję o wartości prawie 15 mln zł, umowa na dofinansowanie z ARiMR do 100% kosztów kwalifikowanych. Zyskają rybacy, mieszkańcy, zyska wizerunek naszego miasta. Obecnie nadal trwają formalne procedury przetargowe, jednakże główny wykonawca już przygotowuje projektową dokumentację wykonawczą i uzyskuje niezbędne pozwolenia. Do końca marca 2022 r. będę mógł przekazać więcej nowych informacji, łącznie z harmonogramem poszczególnych prac. Inwestycja powinna zakończyć się do końca marca 2023 roku – Informuje Prezes Mariny Kamień Pomorski.