Nietypowi goście odwiedzili Starostę Kamieńskiego. W Kamieniu Pomorskim pojawił się bowiem Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie Henryk Kołodziej, któremu towarzyszył Starosta Drawski  Stanisław Cybula – Przewodniczący Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina.

W trakcie spotkania Starosta poinformował gości o uwarunkowaniach działania Powiatu Kamieńskiego oraz przedstawił osiągnięcia i problemy jakie występują w powiecie.
Konsul Pan Henryk Kołodziej, omówił działalność Związku Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie.

Przewodniczący Konwentu Stanisław Cybula przekazał informacje o działaniach Jednostek Samorządu Terytorialnego, które współpracują bądź są zainteresowane nawiązaniem współpracy z ukraińskimi samorządami.

W ramach Konwentu udział bierze wiele samorządów różnego szczebla. Konwent promuje nasze samorządy na Ukrainie, pomaga nawiązać współpracę polsko-ukraińską na różnych płaszczyznach. Umożliwia dostęp do źródeł finansowania dla polsko-ukraińskich projektów w konkursach, w których bezpośrednim wnioskodawcą nie może być Samorząd.
Działania Konwentu pozwalają na prowadzenie projektów społeczno-kulturalnych, wymiany młodzieży oraz kontaktów polsko-ukraińskich pracowników firm i urzędów. Konsul i Przewodniczący Konwentu złożyli zaproszenie dla Powiatu i Gmin, do uczestnictwa w Konwencie współpracy samorządowej Polska – Ukraina.
Patrząc na sytuację geopolityczną, zbliżenia narodów sąsiadujących ze sobą, zapewnia większe wzajemne bezpieczeństwo.
Zwiększony w ostatnim czasie napływ obywateli Ukrainy w poszukiwaniu pracy, powoduje różne sytuacje, które wymagają współpracy samorządów i Związku Ukraińców w Polsce.

Źródło:
Powiat Kamieński