Auto w pełni sprawne, posiada klimatyzację. Do lekkich poprawek lakierniczych. 780058801