W minioną sobotę odbył się w naszym mieście kolejny, już VI Marsz Nordic Walking Studentów UTW. Co roku Marsz jest organizowany przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, a współorganizatorem jest Polska Federacja Nordic Walking  oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

12 maja członkowie kamieńskiego UTW brali udział w tej imprezie już piąty raz. Punktualnie o godzinie 11:00 w całej Polsce, a nawet za granicą, członkowie UTW raz w roku rozpoczynają minimum pięciokilometrową marszrutę aby połączyć się we wspólnym przedsięwzięciu   zachęcania do aktywności na świeżym powietrzu, zwłaszcza osób w wieku starszym, zgodnie z ideą „w zdrowym ciele – zdrowy duch”.
W tegorocznym VI Marszu wzięło udział 46 członków kamieńskiego Uniwersytetu, którzy mieli do przejścia 5,5km wokół naszego miasta. Każdy uczestnik na czas marszu otrzymał pakiet startowy i okolicznościową przypinkę. Pogoda nam dopisała więc wędrówka z kijami była przyjemna , a cała grupa szła zwartą kolumną solidaryzując się ze słabszymi osobami, dla których ta marszruta była dość intensywna.
Po zakończeniu, na wszystkich uczestników czekał ciepły poczęstunek w patio MOSIR, w postaci kiełbaski z grilla i ciepłych napojów oraz certyfikat potwierdzający udział w imprezie.

Tegoroczny VI Marsz Nordic Walking Studentów UTW w Kamieniu Pomorskim  był współfinansowany ze środków otrzymanych z Gminy Kamień Pomorski w ramach realizacji zadania publicznego Gminy na rok 2018 o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,  w sferze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,   pod nazwą: „Organizacja sportowych i kulturalnych spotkań”.