Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne, we współwłasność tych terenów – to cel ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm. Ustawa zakłada, że takie przekształcenie zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.