Zachodniopomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymał informację o zarejestrowaniu fałszywej strony internetowej nfz.szczecin.pl. z kropką przed nazwą miastazamiast myślnika, jak w prawdziwym adresie domeny.

Prawdziwy  adres internetowy Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia zawiera myślnik przed nazwą miasta i brzmi: nfz-szczecin.pl Fałszywa strona została zarejestrowana z prawdopodobnym zamiarem wykorzystania jej do oszustw internetowych przeciwko pacjentom, podmiotom leczniczym i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na adresy przychodzących e-maili oraz linki do stron internetowych. Zamiarem oszustów może być wyłudzenie wrażliwych danych. Zachodniopomorski Oddział NFZ ostrzega przed próbami wyłudzeń!

Małgorzata Koszur
Rzeczniczka Prasowa ZOW NFZ