Gmina Wolin ogłasza nabór wniosków na rok 2022 o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest powstałych przy wymianie  i likwidacji pokryć dachowych lub elewacji budynków.

  1. Druk wniosku o przyznanie dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 20/2022 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2022r. Druk można pobrać osobiście w  Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 12) w Urzędzie Miejskim w Wolinie przy ul. Zamkowej 23, ewentualnie w wersji elektronicznej dostępnej w Biuletynie informacji publicznej: www.bip.gminawolin.pl (Obwieszczenia lub Prawo lokalne/Zarządzenia) lub na stronie  Gminy Wolin : www.gminawolin.pl (w zakładce samorząd – azbest).
  2. Złożenie wniosku będzie odbywało się poprzez Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie przy ul. Zamkowej 23,   skrzynkę podawczą umieszczoną w korytarzu przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Wolinie bądź przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Wolinie (ul. Zamkowa 23, 72-510 Wolin), lub też elektronicznie na adres ePUAP Urzędu Miejskiego: g6b8y70mpj. Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest Patrycja Frankowska – UM w Wolinie, pokój nr 103, tel. 512 348 862.
  3. Termin składania kompletnych wniosków upływa 1 kwietnia 2022 roku. 
  4. Dofinansowanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
  5. Szczegółowe zasady naboru wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu realizowane na terenie Gminy Wolin w 2022 roku określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2022 Burmistrza Wolina z dnia 19.01.2022r. (dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Wolinie: www.bip.gminawolin.pl (Obwieszczenia lub Prawo lokalne/Zarządzenia) lub www.gminawolin.pl (w zakładce: samorząd – azbest)