Uwaga kierowcy! Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zmieniła organizację ruchu na budowanej drodze ekspresowej S3 w rejonie węzła Wolin Wschód!

Jak czytamy w komunikacie – ruch został przeniesiony na jezdnię północną w rejonie węzła, co pozwoli to na wykonanie docelowej konstrukcji południowej jezdni.