Wójt Gminy Świerzno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na: demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem uruchomienia programu jest decyzja o przyznaniu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie. W przypadku gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do realizacji, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.

Osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych ze swoich nieruchomości mogą złożyć wypełnione wnioski wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Świerzno  do 20 lutego 2023 r. (pokój nr 4)

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej  https://swierzno.biuletyn.net/?bip=2&cid=1125&id=2382Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz w biurze podawczym. Wnioski będą również dostępne w Urzędzie Gminy. Informacje związane z dofinansowaniem będzie można uzyskać u pracownika na stanowisku ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod nr telefonu 91 38 327 93 wew. 212.

UWAGA!
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów nowego pokrycia dachowego.