501382595 roboty ziemne, kopanie fundamentów, wykopy wodno-kanalizacyjne i gazowe, drenaże, skarpowanie,itp.