501382595 Roboty ziemne, kopanie fundamentów, wykopy wodno-kanalizacyjne i gazowe, drenaże, skarpowanie itp.