Niwelacja i równanie terenu,wykopy wodno-kanalizacyjne,montaż szamb
betonowych i oczyszczalni przydomowych,rozbiórki,porządkowanie działek,ogrodzenia,przywóz kruszyw,sprzedaż ziemi na skalniaki itp.608 521 972