Burmistrz Dziwnowa podejmuje kroki w kierunku poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych, wprowadzając szereg istotnych zmian w infrastrukturze budynku.

Obecnie siedziba urzędu mieści się w zaadaptowanym budynku wczasowo-kolonijnym. Mimo swojej unikalnej historii, budynek ten niestety nie spełnia obecnych standardów i norm przewidzianych przepisami dla dostępności obiektów publicznych. To skłoniło Urząd Miejski do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu niezbędnej przebudowy.

 

Nadchodzące prace modernizacyjne obejmują szeroki zakres poprawek. Planowane zmiany zaczynają się od przebudowy wejścia głównego do Urzędu Miejskiego. Prace te będą polegały na likwidacji stopnia podestu wejściowego, wymianie stolarki drzwiowej oraz obniżeniu posadzki wejściowej, co zdecydowanie ułatwi dostęp do budynku. Ponadto planowane jest również zamontowanie platformy przychodowej, która dodatkowo zwiększy dostępność dla osób na wózkach.

W ramach prac modernizacyjnych, przewidziana jest także przebudowa schodów oraz wydzielenie specjalnie przystosowanego biura obsługi oraz toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Aby zminimalizować utrudnienia dla funkcjonowania instytucji, prace wyburzeniowe oraz betonowanie mają być wykonywane w dni wolne od pracy Urzędu.

Samorząd w Dziwnowie pokazuje swoje zaangażowanie w tworzenie bardziej inkluzjnej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców. Te kluczowe zmiany znacząco zwiększą dostępność urzędu dla osób niepełnosprawnych, co jest ogromnym krokiem naprzód na drodze do pełnej dostępności wszystkich publicznych instytucji.