Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny – oznacza to, że od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh. Dotychczas wynosiła ona 200,17 zł/MWh.

Od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh. Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. Prezes URE twierdzi, że w związku ze stabilizowaniem się rynku surowców, nie ma już potrzeby utrzymywania zamrożonych cen gazu.

Od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym – mówi Rafał Gawin.

W porównaniu do zamrożonych stawek opłat dystrybucyjnych oznacza to wzrost średniej stawki opłaty za usługę dystrybucyjną dla gazu wysokometanowego o ok. 27 proc. Dla przeciętnego odbiorcy w gospodarstwie domowym rachunek za gaz kupowany od PGNiG OD, który korzysta z usług największego dystrybutora, spółki PSG, wzrośnie od 1 lipca 2024 r. średnio o 20 proc.