To była wyjątkowa uroczystość przed gmachem Muzeum Regionalnego im. A. Kaubego w Wolinie. Odsłonięto tak tablicę upamiętniającą losy Romany i Krzysztofa Wilkowskich – uczestników Powstania Warszawskiego, więźniów obozów koncentracyjnych, po wojnie prześladowanych przez komunistyczną bezpiekę.

Tablicę odsłonili członkowie rodziny Państwa Wilkowskich w towarzystwie przedstawicieli gminy: Burmistrz Wolina Ewy Grzybowskiej, Zastępcy Burmistrza Wolina Pana Jarosława Mikołajczyka oraz Pani Sekretarz Ewy Deląg. Wśród gości znaleźli się również Ksiądz Proboszcz Leszek Konieczny, mieszkańcy gminy Wolin i co najważniejsze, inicjatorzy całego wydarzenia – młodzież wraz z nauczycielami z Gymnasium Carolinum w Neustrelitz i I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie.

W ramach projektu „Upamiętnić ludzi – młodzież tworzy przyszłość“, uczniowie z wcześniej wspomnianych szkół opracowali losy ludzi represjonowanych przez Niemcy hitlerowskie w obu krajach, którzy nie funkcjonują na kartach historii pisanej. Pod kierownictwem nauczycieli uczestnicy projektu odtwarzali losy pojedynczych ofiar i podczas wspólnych spotkań w Polsce i w Niemczech śledzili ich trudne życiorysy.

Polscy uczniowie wybrali małżeństwo Romany i Krzysztofa Wilkowskich. Romana była uczestniczką Powstania Warszawskiego i więźniem obozów koncentracyjnych Ravensbrück i Bendorf, jej przyszły mąż, Krzysztof – więźniem obozów koncentracyjnych na Majdanku i w Stutthof. Po II Wojnie Światowej byli oni prześladowani przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej. Z ich wojennym i powojennym losem niemieccy uczestnicy projektu mogli zapoznać się podczas pierwszego spotkania w Polsce w październiku 2019 roku.

Polska grupa podzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem podczas uroczystego zakończenia projektu, którego pierwsza część odbyła się 30 maja w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy i kontynuowana była dnia następnego, w Wolinie. Po odsłonięciu tablicy, która zawisła na fasadzie Muzeum, w piwnicach dworku odbył się wernisaż wystawy i promocja publikacji przybliżającej losy naszych bohaterów oraz projekcja filmu o całym przedsięwzięciu.

Koordynatorami projektu są nauczycielki języka niemieckiego Jolanta Leśnik i Dorota Jardzioch, a merytorycznie wspierali je nauczyciele historii – Grzegorz Czapski i Dariusz Szerszeń, zaś autorką publikacji książkowej „Ocalić od zapomnienia” jest nauczycielka języka polskiego – Mirosława Piaskowska-Majzel.

W projekcie w sumie brało udział około 40 uczestników z Polski i Niemiec. Mimo, że projekt został już zakończony, wciąż można zapoznać się z niezwykłymi życiorysami bohaterów. Wystawę obejrzycie przez najbliższy miesiąc w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy oraz w piwnicach wolińskiego dworku.

źródło:
Muzeum Regionalne w Wolinie