Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – zabytkowego Dworku von Kleista oraz organizacja wystawy stałej w Muzeum Historii Kamieńskiej poświęconej elektrostatyce – to główne założenia projektu, który dzięki środkom Urzędu Marszałkowskiego będą realizowane w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. 

Cieszę się, że takie niezwykłe historie mają swój początek na Pomorzu Zachodnim. To pokazuje jakim tyglem kultury był nasz region przed wieki. Postać Ewalda von Kleista jest stosunkowo nieznana, którą będzie można już niebawem odkryć na nowo. Wierzę, że miejsce będzie tętnić życiem, które stanie się magnesem dla wycieczek, dla dzieci i młodzieży, a także dla turystów – zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Gmina Kamień Pomorskim chce w ten sposób stworzyć atrakcyjny dla mieszkańców regionu i turystów produkt „Szlakiem wielkiego odkrywcy – Ewalda von Kleista”. W dworku renowację przejdą ściany, wymienione zostaną posadzki, drzwi wewnętrzne, instalacja wodna, grzewcza oraz elektryczna, a także przewidziano montaż stropu szklanego nad ekspozycją średniowiecznych murów. Z kolei w obiekcie Muzeum dla ,potrzeb wystawy pojawi się podwieszany sufit, nowe oświetlenie oraz ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami.

Rekonstrukcja parteru Dworku jak i stworzenie wystawy o wielkim odkrywcy ma poszerzyć ofertę edukacyjno-turystyczną gminy. Otwarcie nowej atrakcji planujemy na 11 października 2020 roku, bo to 11 października 1745 Ewald von Kleist dokonał swojego odkrycia. Przygotowanie przedsięwzięcia nie było łatwe, ale udało się dzięki współpracy samorządu miejskiego, samorządu województwa, Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i Kurii – przyznał burmistrz Kamienia Pomorskiego Stanisław Kuryłło.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczył na nie ponad 2 mln zł. Prace przy projekcie Gmina Kamień Pomorski zaplanowała rozpocząć w lutym,a rozliczyć w grudniu 2020 roku. – Za kilkanaście miesięcy i Dworek Kleista, i wystawa w MHZK staną się nową atrakcją Kamienia Pomorskiego – przekonywał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Zadanie wpisuje się w założenia 4 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Naturalne otoczenie człowieka”, działanie 4.9 .„Rozwój zasobów endogenicznych”. Kamieński samorząd to jeden z trzech beneficjentów rozstrzygniętego pod koniec 2018 roku ostatniego z konkursów związanych z tzw. odtwórstwem kulturowo-historycznym. Oprócz Gminy Kamień Pomorski, Zarząd Województwa przeznaczył w nim także wsparcie dla stowarzyszenia Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego na utworzenie parku etnograficznego w Niechorzu (3 mln zł) oraz Towarzystwa Wszechstronnego Rozwoju „Collegium” na drugi etap rekonstrukcji grodu średniowiecznego w Moryniu (4,8 mln zł).