Gmina Wolin właśnie ogłosiła rozpoczęcie ambitnego projektu z zakresu infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 9,9 miliona złotych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Projekt obejmuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Domysłów oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kołczewie.

W ramach projektu w Domysłowie zostanie wybudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 4,6 km. Wykonawcą jest PPH Artex sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie. Umowa przewiduje wynagrodzenie w wysokości 2,2 mln zł, a termin realizacji wynoszący 5 miesięcy. Zakres prac obejmuje m.in. roboty pomiarowe, wykonanie wykopów liniowych, montaż rurociągów oraz przewiertów sterowanych, a także instalację hydrantów pożarowych, zasuw odcinających i studni wodomierzowej.

W Kołczewie inwestycja przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku o długości 6,2 km oraz sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 0,8 km. Wykonawcą jest ZUBWIT RESKO Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Resku. Umowa zawiera wynagrodzenie w wysokości 7 mln zł i termin realizacji wynoszący 13 miesięcy. Prace obejmują roboty pomiarowe, wykonanie wykopów liniowych, montaż rurociągów z rur polietylenowych i kamionkowych, przewiertów sterowanych, instalację hydrantów pożarowych, przepompowni oraz roboty odtworzeniowe nawierzchni.

To kolejne ważne i radosne wieści dla naszej Gminy. Z wielką satysfakcją informujemy, że ruszamy z kolejną inwestycją tj. budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, na którą uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 9,9 mln zł w ramach programu Polski Ład. Z tego miejsca chciałabym podziękować Radnym z klubu „Razem Zmieniamy Gminę Wolin” oraz naszym Urzędnikom za ich ogromny wkład w przygotowanie oraz sfinalizowanie każdej z inwestycji – mówi Burmistrz Ewa Grzybowska.

Inwestycja w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną jest kluczowa dla trwałego rozwoju regionu, ponieważ zapewnia dostęp do czystej wody pitnej oraz odpowiednie warunki sanitarne. Realizacja tego projektu stanowi ważny krok naprzód dla Gminy Wolin i jej mieszkańców.