Koniec z rozmowami – czas na budowę! Gmina Wolin nie zwalnia tempa, a Burmistrz Ewa Grzybowska podpisuje umowę na przebudowę ul. Marii Konopnickiej wraz ze skrzyżowaniami – czyli jednej z najbardziej wyeksploatowanych ulic w centrum Wolina. Inwestycja obejmuje  przebudowę drogi, w tym ciągów pieszych wraz z przebudową infrastruktury podziemnej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budową systemu odprowadzania wód deszczowych i oświetlenia ulicznego.

Modernizację przeprowadzi firma „Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur” z siedzibą w Łożenicy. Zadanie ma zostać skończone w około 8 miesięcy. Jego koszt wynosi 5 mln złotych z czego 3,6 mln to dofinansowanie zewnętrzne.

– Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa bez zaangażowania wielu osób dlatego serdecznie dziękuję przede wszystkim Panu Ministrowi Markowi Gróbarczykowi, który osobiście kilkukrotnie wizytował naszą gminę, dostrzegając ogromne potrzeby inwestycyjne w zakresie podstawowej, a jakże ważnej infrastruktury dla mieszkańców. Podziękowania kieruję również do Radnych z Klubu Razem Zmieniamy Gminę Wolin, bo to właśnie wspólnie z Nimi dyskutujemy o potrzebach gminy i podejmujemy trudne decyzje o inwestycjach, działamy konsekwentnie krok po kroku, prowadząc do pozyskiwania kolejnych dofinansowań i realizacji długo wyczekiwanych inwestycji.

Realizacja inwestycji będzie wiązała się z utrudnieniami komunikacyjnymi dla mieszkańców Wolina, a szczególnie posesji graniczących z terenem realizowanej inwestycji, za które z góry przepraszam. W przypadku konieczności, o wszelkich sytuacjach związanych z czasowym wstrzymaniem dostawy mediów, Mieszkańcy będą informowani indywidualnie.