Cztery miesiące później niż planowano zakończy się budowa tunelu w Świnoujściu. Przeprawa pod Świną miała być gotowa we wrześniu, będzie za rok. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie budowy. Jako główny powód opóźnień podaje Covid-19.

Termin ukończenia tunelu między wyspami Uznam i Wolin został na razie oficjalnie przesunięty o 30 dni. Wykonawca prosi jednak o zatwierdzenie dalszego opóźnienia sięgającego ponad 100 dni. We wniosku złożonym do inwestora pod koniec ubiegłego roku, wykonawca PORR-Gülermak zaproponował przesunięcie terminu realizacji o 119 dni, czyli z 17 września 2022 na 15 stycznia 2023 roku. Jako powód podał pandemię Covid-19, która opóźniła produkcję maszyny drążącej TBM, a co za tym idzie jej dostarczenie do Świnoujścia i rozpoczęcie montażu już na placu budowy. W sumie o 95 dni.

„W kluczowym okresie dla terminowej dostawy TBM na plac budowy produkcja zakładów produkcyjnych CREG, gdzie zbudowano TBM została całkowicie wstrzymana, a w okresie mniej niekorzystnym dla zdrowia i życia ludzi ograniczona do 25 proc.” – czytamy we wniosku wykonawcy tunelu. „Okoliczność ta pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z brakiem możliwości wyprodukowania TBM i co za tym idzie jej dostarczenia na plac budowy w Polsce w terminie zgodnym z zawartą umową tj. do dnia 31 lipca 2020 r. Maszyna dotarła do Świnoujścia na początku października 2020”.

O kolejnych 25 dniach opóźnienia – zdaniem wykonawcy –  zdecydowały warunki pogodowe, które miały wpływ na montaż maszyny już w komorze startowej. Ostatecznie Inwestor Gmina Miasto Świnoujście, po konsultacjach z Inwestorem Zastępczym i Inżynierem Kontraktu, jako bezsporne uznało wydłużenie terminu o 30 dni.

Pozostały okres, o który wnioskuje wykonawca, zgodnie z rekomendacją Inwestora Zastępczego, wymaga uzupełnienia dokumentacji, która potwierdzałaby, że wykonawca faktycznie nie miał na to wpływu – mówi I Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście Barbara Michalska.

To będzie najdłuższy podwodny tunel w Polsce. Budowana przeprawa ma w sumie 3,2 kilometra, z czego niemal 1,5 kilometra to tunel wydrążony przez maszynę TBM, przy czym razem z odcinkami wykonanymi metodami stropowymi cały tunel będzie miał prawie 1,8 km. W najgłębszym miejscu znajduje się około 24 metrów pod lustrem wody cieśniny Świny i 10 metrów pod jej dnem. 

Jego wykonawcą jest konsorcjum firm PORR – Gülermak. Inwestycja jest w aż 85 procentach finansowana ze środków unijnych. Resztę dokłada ze swojego budżetu Gmina Miasto Świnoujście, która jest inwestorem. Inwestorem Zastępczym jest natomiast GDDKiA oddział Szczecin. Umowę na realizację tunelu w formule zaprojektuj i zbuduj Świnoujście podpisało z wykonawcą 17 września 2018 roku. Zgodnie z nią budowa miała się zakończyć w ciągu czterech lat.