Jak mówią mieszkańcy tej części Wrzosowa, to niemalże epokowe wydarzenie. 11 maja w Sali konferencyjnej Ratusza w obecności Sołtysa Sołectwa Wrzosowo Pana Romana Ebertowskiego została podpisana umowa na przebudowę drogi gminnej na terenie Wrzosowa wraz z infrastrukturą techniczną. Burmistrz Stanisław Kuryłło oraz wykonawca Bogdan Kokolus właściciel firmy „EKOL” podpisali umowę o wartości inwestycji przekraczającej 4,5 mln złotych. Realizacja zadania potrwa do 30 czerwca 2024 roku. 

– Podpisaliśmy umowę na realizację długo wyczekiwanej inwestycji przebudowy drogi gminnej położonej na terenie Wrzosowa w kierunku pasa brzegowego Zalewu Kamieńskiego. Nasze zadowolenie jest ogromne z kilku powodów. Po pierwsze będzie to inwestycja kompleksowa polegająca na wymianie wszystkich sieci począwszy od sanitarnych do elektroenergetycznych, po drugie wykonawcą będzie nasz lokalny przedsiębiorca, firma specjalizująca się w tej branży, wysoki poziom dofinansowania opiewający na poziomie 95%  to również powód do zadowolenia – wskazywał Burmistrz.

Przebudowywana droga w niedalekiej przyszłości stanowić będzie szlak rowerowy na trasie Kamień Pomorski – Dziwnówek wzdłuż linii brzegowej Zalewu co niewątpliwie poprawi poziom turystyki na tym terenie.

– Budowy i remonty dróg to dla nas nadal priorytetowe działania, ponieważ znacząco wpływają na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Lepsza infrastruktura drogowa to lepsza i sprawniejsza komunikacja, szybszy dojazd służb do zdarzeń i sytuacji losowych. Systematycznie przebudowujemy drogi oraz naprawiamy te odcinki, które wymagają niezwłocznego remontu. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców to priorytet i jedno z moich zobowiązań przedwyborczych, z których staram się wywiązywać – podkreślał Stanisław Kuryłło.