W ostatni piątek tego roku Burmistrz Golczewa zaliczy do udanych. Samorządowcowi udało się podpisać umowę na budowę wodociągu, modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. 9 Maja w Golczewie”.

Wartość inwestycji to 2,2 mln zł z czego 98 % to wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach zadania Kłodzino zyska nową sieć wodociągową. W ulicy 9 maja w Golczewie powstanie sieć kanalizacyjna. W Kłębach natomiast zostanie gruntownie zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody. Zadania wpłyną na poprawę jakości gospodarki wodno – ściekowej w Gminie.

To nie koniec planowanych inwestycji w tym zakresie. W ostatnim czasie ogłosiliśmy przetarg na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kretlewo – Gadom – Golczewo wraz z dostawą urządzeń na oczyszczalnie ścieków. Dofinasowanie jakie Gmina otrzymała na ten cel to ponad 8 milionów złotych – również z Programu Inwestycji Strategicznych.