Gmina Golczewo ze środkami na finansowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. Środki pozyskano w ramach programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Gmina Golczewo uzyskała grant w wysokości 42 666,75 zł z przeznaczeniem na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów – z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie w tym zakresie wynikające z pandemii COVID-19.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, korekcyjno-kopensacyjne, logopedyczne oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie oraz Szkole Podstawowej w Wysokiej Kamieńskiej. Zajęcia będą trwały do końca roku szkolnego 2021/2022.

źródło:
UM w Golczewie