Zlece ulozenie 170 plyt yumbo.
Osiedle chopina, Kamien pom.
tel.501383016