Gmina Wolin nie zwalnia tempa. To kolejna umowa, na modernizację rozległej sieci drogowej, którą udało się podpisać. Wykonawcą robót została firma Maxim Construction z siedzibą w Koniewie.

Inwestycja pochłonie ponad 380 tys. złotych, z czego współfinansowane ze środków rezerwy celowej budżetu państwa wynosi ponad 166 tys. złotych. Droga wewnętrzna dojazdowa: ul. Młyńska objęta planowaną przebudową na odcinku dł. 338m, jest zlokalizowana na dz. nr 752 dr. Od strony północnej i południowej łączy się z drogą wojewódzką nr 102. Na tym odcinku wchodzi w przebieg ścieżki rowerowej Velo Baltica.

W ramach inwestycji zostanie wykonana droga o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3,5m, wraz z poboczami o szerokości 0,5m. W celu udrożnienia komunikacji zaplanowano w ciągu drogi jedną mijankę. Zakres zadania przewiduje również wykonanie 13 zjazdów.