Nowe lampy, chodniki, utwardzone podłoże zamiast błota – to nowy obraz ulicy Małej wraz z placem. – Pozostają prace porządkowe, nasadzenia itp. Przedmiot umowy zrealizowano przed czasem mimo wielu napotkanych trudności związanych z fatalnym stanem sieci, którą udało nam się wymienić na nową – mówi Małgorzata Wójcik, zastępca Burmistrza Wolina.

Niewątpliwie było to utrudnieniem dla mieszkańców, ale dzięki bardzo sprawnej pracy firmy realizującej inwestycje tj. „EKOL”  Pan Bogdan Kokolus, któremu z tego miejsca bardzo dziękuję mamy uporządkowane centrum miasta. Inwestycja realizowana była przy wsparciu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze – dodaje Wójcik.

Inwestycja pochłonęła 584 tys. złotych, z czego 286 tysięcy to zewnętrzne dofinansowanie.