Najprawdopodobniej 24 października zakończą się prace związane z przebudową drogi w Krzepocinie. Prace drogowe rozpoczęły się także w położonym w drugiej części gminy Świerzno Sulikowie. Tam realizowana jest inwestycja, na którą samorząd już kilka miesięcy temu uzyskał aż 80% dofinansowanie. 

Prace w Krzepocinie polegają na wałowaniu specjalnej mieszkanki betonowej. – Zakończenie robót przewidywane jest na 24 października. Sama technologia jest inna od powszechnie stosowanych i dużo tańsza. Trwałością i jakością nie odbiega od tradycyjnych metod – mówi wójt Krzysztof Atras.

Roboty rozpoczęły się także w położonym w innej części gminy Sulikowie.

Zakres przebudowy obejmuje wykonanie jezdni drogi, ciągów pieszych, zjazdów do posesji, zatoki, zieleni drogowej, rowów odwadniająco-odparowujących i zabezpieczenie infrastruktury technicznej.

Gmina Świerzno uzyskała na ten cel 80% dofinansowanie zewnętrzne.