W województwie zachodniopomorskim ferie zimowe rozpoczynają się 31 stycznia 2022 roku i trwać będą do 13 lutego. Tradycyjnie policja zachodniopomorska czuwać będzie nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w naszym regionie.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w ciągu zimowego wypoczynku jest priorytetem Policji. Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autokarów wiozących najmłodszych na taki właśnie wypoczynek. Kontrole prowadzone przez funkcjonariuszy drogówki i składają się z dwóch podstawowych elementów – sprawdzenia stanu technicznego autokaru i przygotowania kierowcy do jazdy. Ten musi być trzeźwy, wypoczęty i posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia znacznej ilości osób. Z kolei kontrolując autobus, policjanci sprawdzają stan ogumienia, poziom płynów eksploatacyjnych, funkcjonowanie układu hamulcowego i kierowniczego, a także wyposażenie w apteczki, gaśnice, tabliczki informacyjne oraz specjalne urządzenia rejestrujące czas podróży. Kiedy wszystkie elementy kontroli wypadną pozytywnie, a policjanci nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości, wycieczka może ruszać w drogę.

Rodzic ma prawo prosić o skontrolowanie pojazdu i jego kierowcy przez policjantów ruchu drogowego lub inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Można to zrobić osobiście w każdej jednostce Policji, lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 112 lub wskazany w wykazie punktów kontroli autokarów. Najlepszym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu unikniemy potencjalnego oczekiwania związanego z wykonywaniem przez policjantów innych czynności służbowych. Wykaz wyznaczonych na okres ferii punktów kontroli autokarów w województwie zachodniopomorskim znajduje się w załączniku pod komunikatem.

Zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania środków transportu dotyczy zarówno zbiorowych przewoźników jak i indywidualnych osób. Dlatego zwracamy się również do rodziców, aby zachowali zdrowy rozsądek i dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze, aby przewozili dzieci we właściwy sposób używając do tego fotelików i pasów bezpieczeństwa. Wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym nie będą pobłażanie, dlatego też należy przestrzegać przepisów i zachować szczególną ostrożność.

Większość wyjazdów wiąże się z postojami w trakcie podróży. Należy pamiętać, aby tego rodzaju sytuacje odbywały się tylko na wyznaczonych do tego parkingach i z zachowaniem szczególnej ostrożności. Bo właśnie tu rozbiegane dzieci mogą wtargnąć na jezdnię bądź pod inny korzystający z parkingu pojazd. Dlatego wyjątkową uwagą muszą się cechować osoby sprawujące opiekę nad pociechami.

Nie zapominajmy jednak o tym, że nie wszystkie dzieci opuszczą miejsce swojego zamieszkania. Część z nich okres ferii zimowych spędzi w domu. Dlatego apelujemy również do rodziców, aby uczulili swoje pociechy na podstawowe zasady bezpieczeństwa. Co prawda pogoda za oknem znacznie odbiega od tej typowo zimowej ale w przypadku pojawienia się śniegu należy pamiętać aby uczulić swoje pociechy na podstawowe zasady bezpieczeństwa tj:

  • nie wchodzenie na akweny, lecz korzystanie ze sztucznych lodowisk,
  • korzystanie z sanek z dala od jezdni i pod nadzorem osób dorosłych,
  • nie oddalanie się bez wiedzy rodziców od miejsca zamieszkania,
  • poruszanie się co najmniej w dwuosobowych grupach, a najlepiej z opiekunemograniczonym zaufaniu do nieznajomych.

W czasie wzmożonego wypoczynku dzieci i młodzieży zawsze wzrasta ryzyko nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń przestępczych. Atmosfera ferii zachęca wszystkich do aktywnego wypoczynku, który nie zawsze jest bezpieczny. Ponadto duża ilość wolnego czasu sprzyja większej podatności na negatywny wpływ środowiska przestępczego.
Dlatego wzorem lat ubiegłych policjanci przeprowadzą także szereg działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w czasie ferii. Funkcjonariusze będą brać czynny udział w tematycznych spotkaniach z młodzieżą z zakresu prewencji kryminalnej oraz bezpieczeństwa na drodze i w czasie zabaw na świeżym powietrzu. Ponadto w okresie poprzedzającym ferie zimowe zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem zostały poruszone z nauczycielami, rodzicami i przede wszystkim dziećmi podczas prelekcji prowadzonych w szkołach.

Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych w naszym województwie ogłaszamy konkurs dla przedszkolaków i uczniów klas 0-4 pn.“Moje bezpieczne ferie zimowe na drodze 2022”. Rysuj, rób zdjęcia i przesyłaj do nas. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni! Zapraszamy do zabawy i zapoznania się z regulaminem konkursu https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/45526,W-konkursowym-stylu-spedz-ferie.html

Życzymy wszystkim udanych i przede wszystkim bezpiecznych ferii!

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie