W poniedziałek tuż po rozpoczęciu roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim rozpoczął się kurs barmański, który prowadzony jest przez Pana Mariusza Grzesika, Wicemistrza Polski Barmanów. W kursie biorą udział uczniowie szkoły, którzy uczestniczą w projekcie „Kamień w zmysłach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja , Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, Regionalnego programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

źródło:
Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim