Urzędnicy dementują! Informacja o skażeniu wody uranem to „Fake news” umieszczony przez osoby, które złamały zabezpieczenia strony wolińskiego magistratu. 

– Z powodu wzrostu aktywności szkoleniowej Wojska Polskiego i wojsk amerykańskich na polskich poligonach, w wodach gruntowych ujawniono dużą zawartość uranu zubożonego. W związku ze skażeniem wody w sieci wodociągowej decyzją Sanepidu woda nie nadaje się do spożycia. Użycie wody może spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu. W związku z tym na terenie całej gminy wprowadza się, aż do odwołania, zakaz zużycia wody wodociągowej do celów socjalno-bytowych. Jednocześnie przypominamy, że używanie wody z hydrantów dla innych celów niż przeciwpożarowe jest wykroczeniem i podlega karze. Zalecamy korzystanie z wody butelkowanej. Liczymy na zrozumienie mieszkańców, zapewniając jednocześnie, że dołożymy wszelkich możliwych starań, aby rozwiązać tę sytuację – brzmi umieszczony przez anonimowe do tej pory osoby komunikat.

Urzędnicy dementują i zapewniają, że korzystanie z wody nie zagraża ludzkiemu zdrowiu, a umieszczona informacja jest tzw. „Fake newsem”.