W obecności starosty, dyrekcji oraz grona pedagogicznego odbyło się zakończenie roku szkolnego, dla absolwentów Technikum Ochrony Środowiska, Technikum Hotelarstwa oraz Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Najlepsi absolwenci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Młodsi koledzy przygotowali również dla nich drobne upominki.

Nagrodą Starosty Kamieńskiego uhonorowana została Weronika Wróblewska, absolwentka Technikum Ochrony Środowiska, która ukończyła szkołę uzyskując średnią ocen 5,3. Tytuł najlepszego sportowca w szkole i statuetkę z rąk pana starosty otrzymała Zuzanna Kazanecka, ze średnią ocen 5,2. Obie zostały wpisane do kroniki szkolnej.

Wyrazy uznania należą się także naszym sportowcom, którzy reprezentowali szkołę w licznych powiatowych imprezach sportowych.

źródło:
Powiat Kamieński