Zakończenie roku szkolnego odbyło się także w placówkach podległych Powiatowi Kamieńskiemu. Wicestarosta, radni, naczelnicy wręczyli nagrody Starosty – „Być Najlepszym”.

Urzędnicy złożyli również podziękowania uczniom, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Pogratulowali osiągnięć i jednocześnie podziękowali za godne reprezentowanie naszych szkół w konkursach, olimpiadach oraz zawodach sportowych. Podziękowali także gronu pedagogicznemu oraz rodzicom uczniów za włożony trud w pracę z dziećmi.

« z 13 »

źródło:
Powiat Kamieński