W Golczewie odbyło się uroczyste zakończenie projektu pn. „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. W obecności Posła na Sejm RP Leszka Dobrzyńskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Burmistrza Golczewa Macieja Zielińskiego oraz Radnego Powiatu Kamieńskiego Jarosława Pawlusia uczniowie otrzymali sprzęt komputerowy, w tym laptopy, tablet i komputer stacjonarny.

Na powyższe zadanie Gmina Golczewo otrzymała 100% dofinansowania na łączną kwotę 288 500,00 złotych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego: „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zgodnie z podpisaną umową na realizację grantu ze wsparcia skorzystało 116 uczniów z terenu gminy Golczewo, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami dawnych zakładów PPGR.

Dzięki projektowi przekazano 114 laptopów; 1 komputer stacjonarny wraz z monitorem, myszą i klawiaturą; 1 tablet.

Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt komputerowy pozwoli nowocześnie i efektywnie realizować obowiązki szkolne przez uczniów w Gminie Golczewo. Celem projektu jest wspieranie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego jak również ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych pandemią koronawirusa – mówi Burmistrz Maciej Zieliński.

źródło:
Golczewo.pl
Fot. Robert Stachnik