W miniony poniedziałek rozpoczął się zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej „Solidarności”. Biorą w nim również udział nauczyciele niezrzeszeni w związkach. W internecie pojawiają się przeróżne zdjęcia, przedsiębiorcy jak Wiesław Żelek pokazują gesty solidarności ze strajkującymi. Ostatnio można także natrafić na autorskie nagranie, nauczycieli z gminy Świerzno.

Poniedziałek to dla ponad 377 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju w poniedziałek o godzinie 9 sprawdzianem z języka polskiego rozpocznie się egzamin ósmoklasisty. To także jednocześnie ósmy dzień ogólnopolskiego strajku nauczycieli. W piątek prezydium zarządu głównego ZNP postanowiło kontynuować strajk i wystąpić do prezesa Rady Ministrów o natychmiastowe podjęcie rozmów z udziałem mediatora zewnętrznego.

Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował także, że akcja strajkowa ma być kontynuowana również w dni wolne od zajęć lekcyjnych; dni przerwy świątecznej są przerwą dla uczniów, nie dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dziękował za wszystkie gesty wsparcia strajkujących nauczycieli.