Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej w Golczewie (19.07.) przyznano tytułu „Zasłużony dla Gminy Golczewo” Henrykowi Zięciakowi. W uroczystości wzięli udział m.in. Tomasz Szeszycki Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita wraz z delegacją leśników oraz rodzina pana Henryka.

W obecności Burmistrza Golczewa, Radnych Rady Miejskiej w Golczewie oraz Sołtysów Gminy Golczewo, Przewodniczący Kapituły Honorowej Grzegorz Chłopek dokonał uroczystego wręczenia tytułu „Zasłużony dla Gminy Golczewo” Henrykowi Zięciakowi.
Podczas prezentacji sylwetki pana Henryka przedstawiono jego zasługi oraz życie zawodowe, które było ściśle związane z działaniami na rzecz gminy Golczewo.

Wyróżnienie honorowe „Zasłużony dla Gminy Golczewo” to wyjątkowe i podniosłe wydarzenie dla odznaczonej osoby i jej rodziny. Uhonorowanie jest dowodem, że pan Henryk pracował na rzecz lokalnego środowiska naturalnego, podkreślając swoje przywiązanie i więź z naszą gminą.

Ze względu na chorobę pana Henryka, delegacja osób z Burmistrzem Golczewa i Nadleśniczym osobiście udała się do Mechowa, gdzie wręczono statuetkę „Dębu Golczewskiego” wyróżnionemu.

Przypomnijmy

Henryk Zięciak to emerytowany, długoletni Leśniczy Leśnictwa Samlino. Jako pracownik Lasów Państwowych był wyjątkowo zaangażowany w lokalną ochronę przyrody. Jednocześnie, już w latach 70-tych ubiegłego wieku był prekursorem ochrony bielików.
To Henryk uratował i odchował ranne pisklę bielika, które wypadło z gniazda. Wiele lat współpracował z Komitetem Ochrony Orłów.
Dodatkowo, na bieżąco inwentaryzował stanowiska roślin chronionych, m.in. długosza królewskiego, podrzenia żebrowca i storczyków w Nadleśnictwie Rokita. Intensywnie zabiegał o utrzymanie różnych form ochrony przyrody w granicach Leśnictwa Samlino. Dzięki temu w 2015 r. na terenie ewidencyjnym Samlina i Benic (Nadleśnictwo Rokita) utworzono Zarządzeniem Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska rezerwat przyrody pn. „Bór Samliński” im. Henryka Zięciaka. Z dużym poczuciem humoru i ogromną wiedzą leśniczy Zięciak opowiadał o przyrodzie i potrzebie jej ochrony. Dlatego też wnioskodawcy utworzenia rezerwatu (Nadleśniczy Nadleśnictwa Rokita oraz przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie) zdecydowali się, by właśnie Henryk Zięciak został patronem tej ostoi przyrody.

Bardzo często gościł, edukował i oprowadzał po najciekawszych przyrodniczo zakątkach leśnictwa studentów, naukowców, przyrodników, ekologów, nauczycieli i szkolną młodzież. Zawsze wykazywał się przy tym dużą wiedzą przyrodniczą, elokwencją i przede wszystkim poczuciem humoru wzbudzając wśród odwiedzających szacunek i podziw wobec swoich przyrodniczych przekonań.
W ostatnim czasie był również mocno zaangażowany w społeczne działania przeciw utworzeniu ferm norek na terenie gminy Golczewo.

Jako mieszkaniec Sołectwa Mechowo zawsze chętnie służy pomocą i chętnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności
Henryk Zięciak był radnym przez pięć kadencji w gminie Golczewo i Przewodniczącym Rady Miejskiej i Gminy Golczewo, gdzie aktywnie działał na rzecz ochrony środowiska, w tym programu Natura 2000. Z tytułu pracy zawodowej przez 47 lat chronił środowisko, organizował imprezy propagandowe – był inicjatorem spotkań z młodzieżą szkolną oraz mieszkańcami gminy Golczewo. Za zasługi został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Lasów, jest również uhonorowany Kordelasem Leśnika Polskiego.

Za zasługi dla Związku Leśników Polskich w RP został odznaczony Złotą odznaką „Zasłużony dla Leśników Polskich”, a w 2006 roku otrzymał godność Honorowego Członka Związku.