Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim ostrzegają przed pojawiającymi się w miejscowościach nadmorskich organizatorami gry w tzw. „trzy kubki”. Pamiętajmy, że w tej „zabawie” nie ma zwycięzców, a każda osoba biorąca w niej udział, jest sprawcą wykroczenia.

Policjanci apelują i przypominają: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! Każdy, kto zdecyduje się na udział w grze, najpierw wabiony jest szybką i wysoką wygraną pieniężną, by za chwilę STRACIĆ WSZYSTKIE OSZCZĘDNOŚCI.

Z reguły w proceder zaangażowana jest zorganizowana grupa osób. Jedna z nich zaprasza przechodniów do zgadywania, w którym z trzech kubków znajduje się piłeczka. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi oznacza wygraną. Osoba prowadząca grę przestawia kubki myląc uczestników, a pozostałe osoby grają rolę tzw. aktywnych obserwatorów lub innych uczestników „zabawy”. Ich zadaniem jest odwracanie uwagi zwabionych przechodniów.

Zazwyczaj gra kończy się przegraną zaproszonego uczestnika, bądź wygraną osoby podstawionej przez jej organizatora. Zwycięstwo podstawionego gracza ma uprawdopodobnić  sukces osób postronnych. Nawet, jeśli osobie zaproszonej uda się wygrać, nie otrzyma ona swoich pieniędzy.

Pamiętajmy, że żadna gra nie może toczyć się bez uczestników. Nie przyjmujmy więc żadnych zaproszeń. Brak zaangażowania w proceder, uniemożliwi organizatorom jego kontynuację.

Zaznaczyć należy, że  sprawcami wykroczenia w przypadku gry hazardowej, są na równi organizatorzy, jak i jej uczestnicy.

Art. 128 Kodeksu wykroczeń

§ 1. „Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej urządza grę hazardową albo użycza do niej środków lub pomieszczenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny” .

§ 2. „Pieniądze i inne przedmioty służące do gry podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy”.

sierż. Aleksandra Berenda