Jest projekt uchwały w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie. Jak czytamy w materiałach sesyjnych, instytucja kierowana przez dyrektora Edwarda Arysa przestanie istnieć 31 października 2019 roku. Wszystko wskazuje na to, że mienie, którym obecnie zarządza OSiR zostanie wcielone do Ośrodka Kultury.

OSiR to jednostka, która liczy sobie cztery lata. Obecnie ma ona za zadanie zarządzanie kompleksem sportowym Orlik w Wolinie i Kołczewie, Skateparkiem oraz użyczonymi od obiektu UKS „Albatros” basenem jachtowym.

Kiedy powstawała 4 lata temu, oczekiwania i założenia były dość spore, bo za jej utworzeniem miało przemawiać, iż będzie ona odpowiedzialny za wybudowanie i zmodernizowanie wielu obiektów infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i turystycznej zarządzanej przez stowarzyszenia. – Stąd potrzeba powołania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolinie, który miałby koordynować, promować, tworzyć i upowszechniać kulturę fizyczną, rekreację i turystykę – przekonywano w trakcie sesji 2 czerwca 2015 roku.

Plany pozostały jednak w sferze marzeń, a sam dyrektor będący od lat jednocześnie na emeryturze przez ostatnie lata zasłynął m.im. niezłożeniem w terminie pierwszego oświadczenia majątkowego własnoręcznie przeprowadzanymi remontami i naprawami czy zasuszeniem zmodernizowanego boiska w Wolinie.  Obrazem wiele mówiący, jest też boisko w Kołczewie.

Wszystko wskazuje na to, że zlikwidowanym mieniem od października będzie zarządzać Ośrodek Kultury Gminy Wolin. Jakie korzyści przyniesie likwidacja OSiRu? To możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu uchwały, przygotowanym przez Burmistrz Ewę Grzybowską.