Rozpoczął się kolejny etap budowy Regionalnego Centrum Szkolenia Strażaków Ochotników w Kołczewie polegający na budowie dwudziesto-dwu metrowej wieży szkoleniowo widokowej.

Etap ten został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w kwocie 181 540,00 złotych. Wkład własny pochodzi ze środków własnych OSP Kołczewo oraz budżetu Gminy Wolin.

Ukończona została już konstrukcja żelbetowa dwóch pierwszych z siedmiu kondygnacji. Budowla powoli zrównuje się wysokością z częścią nowej remizy i staje się coraz bardziej widoczna z okolicy. Obiekt ten po ukończeniu konstrukcji żelazo betonowej będzie musiał mieć wykonane poręcze, barierki oraz zadaszenie.

Po wykonaniu niezbędnych odbiorów technicznych etap ten zostanie uznany za zakończony i dojdzie do rozliczenia pozyskanego przez nas dofinansowania.