Szersza jezdnia, wzmocniona jezdnia oraz wiele ułatwień doczekają się kierowcy po zakończeniu prac związanych z przebudową trasy alternatywnej Recław – Stepnica. 23 – kilometrowy odcinek przechodzi prawdziwą rewolucję, która ma zakończyć się w maju 2022 roku. 

Na odcinkach szlakowych przebudowa obejmie poszerzenie, wzmocnienie i przebudowę istniejącej  jezdni, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, profilowanie istniejących rowów drogowych i budowę nowych, montaż drogowych barier ochronnych i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

W wioskach, które położone są na odcinku przewidzianym do przebudowy powstaną nowe chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, elementy spowalniające ruch pojazdów oraz azyle dla pieszych. Nastąpi też budowa i przebudowa zatok autobusowych.

W miejscowościach powstanie nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie drogowe. Projekt przewiduje również przebudowę dwóch mostów na Kanale Miłowskim, budowę zbiorników retencyjnych, przebudowę istniejących i budowę nowych przepustów oraz  przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia.

Niestety w związku z pracami należy spodziewać się szeregu utrudnień. Na 23 – kilometrowym odcinku możecie natrafić na światła i ruch wahadłowy oraz szereg innych utrudnień.