W ich skład wchodzą osoby z biernym prawem wyborczym zgłaszane przez komitety wyborcze, z których list na danym terenie startują kandydaci na radnych oraz wójtów, burmistrzów. To oni m.in. rejestrują kandydatów na radnych. Krajowe Biuro Wyborcze podało do publicznej wiadomości imiona i nazwiska członków gminnych i powiatowej Komisji Wyborczej.

Terytorialne – powiatowe i gminne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze (czyli te działające w lokalach wyborczych) tworzone są przez osoby z biernym prawem wyborczym do Sejmu (m.in. ukończone 21 lat), które zostaną wskazane przez komitety wyborcze, z których list na danym terenie startują kandydaci na radnych oraz wójtów, burmistrzów.

Do zadań terytorialnej komisji wyborczej należy:
• rejestrowanie kandydatów na radnych,
• zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości w trybie określonym w kodeksie,
• rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych,
• ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ogłoszenie ich w trybie określonym w kodeksie,
• przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu,
• wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie lub zleconych przez komisarza wyborczego.

Szeregowy członek zarobi 550 zł, przewodniczący komisji – 650 zł, jego zastępca – 600 zł