To nowe bardzo atrakcyjne miejsce na mapie Dziwnowa. Tereny, które jeszcze niedawno nie stanowiły chlubnej wizytówki, dziś stanowią nieodzowny dodatek do znajdujących się obok orlików. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Grzegorz Jóźwiak przeprowadził wizerunkową rewolucję kolejnego miejsca. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie.

W najbliższym czasie będziemy realizować kolejną inwstycję w ramach tego programu, czyli budowę domu kultury. Realizacja tej inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie środkami unijnymi. Jest to chyba jeden z piękniejszych skwerów sportowo – rekreacyjnych w powiecie, a nawet województwie. To nie jedyne inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych, gdyby nie te pieniądze budowa takich zamierzeń byłaby bardzo ciężka – zaznaczył Burmistrz Grzegorz Jóźwiak, dziękując przyjaznemu dla gminy Dziwnów marszałkowi Olgierdowi Geblewiczowi.

Są nowe place zabaw, miejsca parkingowe, chodniki, nowe oświetlenie czy mała architektura. Zadanie zrealizowane za 1,74 mln złotych uzyskało 60% dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. To pierwszy etap, bowiem a najbliższym czasie rozpocznie się także budowa Domu Kultury. Rewitalizację terenów zielonych przy ulicy Marynarki Wojennej przeprowadza konsorcjum firm Marcina Niżniowskiego, Bogdana Dembowskiego i Janusza Rodkiewicza z Gryfic.