Parafia św. Ottona w Kamieniu przygotowuje się do największej inwestycji w swojej historii. Wszystko w związku ze złożonym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioskiem na remont ostatniej, tylnej ściany wieży oraz części dachu kościoła. 

Koszt zadania opiewa na niebagatelną kwotę 1,7 mln złotych. Część środków na ten cel parafia musi zabezpieczyć we własnym zakresie. Dlatego też, proboszcz Dariusz Żarkowski zdecydował, że ofiary zbierane w trakcie tegorocznej kolędy posłużą na część wkładu własnego.

Kwota 1,7 mln złotych to tylko jeden z etapów modernizacji dachu. Całość zadania szacowana jest na kwotę 5 mln złotych.