Premier Mateusz Morawiecki podpisał decyzję o uruchomieniu wieloletniego planu inwestycyjnego na budowę nowego podejścia dla statków do Świnoujścia. Kluczowym elementem planu jest budowa nowego podejścia morskiego do portu w Świnoujściu, co jest jednym z warunków budowy głębokowodnego terminalu kontenerowego w tym porcie.

Urząd Morski w najbliższych latach (2023-29) otrzyma ponad 10 miliardów złotych na realizację tego przedsięwzięcia. „Budowa obejmie zarówno tor wodny, jak i falochron osłonowy dla terminalu kontenerowego” – zapowiedział prezes Urbaś, wskazując na dane sprzed kilku lat dotyczące terminalu w Gdańsku. Szacunki oparte na informacjach z Krajowej Administracji Skarbowej wskazują na roczne obroty na poziomie ponad 40 miliardów złotych.

Zadania związane z realizacją tej inwestycji powierzono Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. Planowany tor wodny prowadzący do Świnoujścia będzie miał ponad 60 kilometrów długości i 500 metrów szerokości, co umożliwi obsługę statków z zanurzeniem do 15 metrów.

Ta strategiczna inwestycja stanowi ważny krok w rozwoju infrastruktury morskiej Polski, a także zapewnia konkurencyjność naszych portów na międzynarodowym rynku transportu morskiego.