Na zrekultywowanym terenie dawnego składowiska śmieci, w Międzywodziu, rośnie nowa atrakcja – Punkt Widokowy. Ta inwestycja, realizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Fregata”, szybko nabiera kształtów i zapewne równie szybko zyska na popularności wśród mieszkańców i turystów.

Punkt Widokowy, położony na ścieżce rowerowej w Międzywodziu, ma na celu promowanie aktywnego spędzania czasu oraz poznanie lokalnej przyrody i kultury. Miejscowość i jej mieszkańcy są pełni nadziei, że nowa atrakcja przyciągnie więcej turystów i stanie się wizytówką Międzywodziu.

W ramach projektu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w rozwoju”, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Punkt Widokowy ma na celu rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej.

Koło Gospodyń Wiejskich „Fregata” w Międzywodziu dziękują pracownikom Urzędu Miejskiego w Dziwnowie za wsparcie przy realizacji projektu.. Zadanie opiewa na kwotę ponad 130 tys. złotych.