Błażej Bubnowicz nowym przewodniczącym Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Po 31 latach z przewodniczenia zrezygnował będący w TMZK od blisko 60 lat – Henryk Masłowski.

Jak czytamy w komunikacie, zebranie odbyło się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Pomorskim.

Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy. Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności TMZK w minionej kadencji 2019-2023 oraz udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi.

Dotychczasowy przewodniczący Towarzystwa Henryk Masłowski, który należy do TMZK od jego powstania w 1964 r. i kierował nim przez ostatnie 31 lat zrezygnował z kandydowania do władz naszego stowarzyszenia.

W dowód uznania i wdzięczności za długoletnią pracę na rzecz ruchu regionalnego naszego miasta został jednogłośnie wyróżniony honorowym członkostwem TMZK. W tym miejscu warto przypomnieć, iż wyróżnienie takie przyznano po raz drugi. Pierwszym Honorowym Członkiem Towarzystwa, od 2015 r., jest dr Józef Matuszewski – współzałożyciel TMZK i jego prezes w latach 1965-1974 oraz współtwórca Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim – czytamy w komunikacie.

Walne Zebranie Członków wybrało nowe władze, w skład których weszli: Błażej Bubnowicz (przewodniczący), Jacek Golusda (wiceprzewodniczący), Barbara Majcher (skarbnik), Mirosława Malinowska-Papuga (sekretarz) i Helena Zwolska (członek zarządu).