Podczas uroczystego spotkania, które odbyło się 31 maja w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie, podsumowano działania związane z inwestycją pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 jako element procesu rewitalizacji społecznej stwarzający nowe możliwości rozwijania aktywności społecznej mieszkańców gminy Golczewo”.

W uroczystości zakończenia prac budowlanych wzięli udział, m.in. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz wraz z Dyrektorem Gabinetu Marszałka Krzysztofem Barczykiem, Starosta Kamieński Józef Malec, Sekretarz Gminy Małgorzata Wójcik, Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Chłopek, radni z terenu Gminy Golczewo, Wykonawcy inwestycji firma KDI Sp. z o.o., Inspektor nadzoru p. Maciej Więckowski, p. Zbigniew Barski oraz p. Aleksandra Żyłuk-Czapiewska – firma konsultingowa Perspective s. c. i wielu innych gości.

– W ramach projektu poprawiono parametry cieplne przegród zewnętrznych budynku szkoły, w tym wykonano docieplenie: ścian zewnętrznych przyziemia, ścian zewnętrznych elewacji, docieplenie stropodachów oraz wymianę niespełniających norm cieplnych: stolarki okiennej i stolarki drzwiowej, wraz z wymianą c.o. – skomentował Maciej Zieliński.

Burmistrz Golczewa Maciej Zieliński przybliżył etapy zakończonej modernizacji i wyraził swoją wdzięczność wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób uczestniczyli w przebiegu prac. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Koszt prac, które trwały od maju 2020 roku został oszacowany na ok. 6 mln zł, z czego dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego to blisko 3,9 mln zł. Dzięki pozyskanym funduszom unijnym przydzielonym przez Urząd Marszałkowski przystąpiliśmy do termomodernizacji.

 Jestem przekonany, że uczniowie którzy powrócili do szkoły będą nią zachwyceni. Bardzo miło jest stanąć i zobaczyć odnowioną placówkę, w której słychać gwar. Podziękowania należą się wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeprowadzenia tej niełatwej inwestycji. Dzięki pomocy unijnych środków było prościej. Golczewo jest miejscem z perspektywą dla młodzieży, która będzie chciała rozwijać swoje pasje i zainteresowania – mówił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.

Uważam, że uczniowie mają lepsze warunki do nauki w golczewskiej szkole. Dziękuję Panu Burmistrzowi Maciejowi Zielińskiemu za wykonanie tak dużej inwestycji, która będzie służyła wielu pokoleniom – wspomniał Józef Malec.