Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kołczewie, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, straży granicznej, wojska, czy Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej wystawili swoje stoiska w ramach targów szkolnych związanych z projektem Erasmus+. 

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.

W programie Erasmus+ biorą udział szkoły z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Polski i Irlandii Północnej. Wśród tego grona znalazła się placówka z Kołczewa.