Pierwsi mieszkańcy Gminy Świerzno odebrali zakupiony po preferencyjnych cenach węgiel z placu składowego w miejscowości Mokrawica należącego do firmy PGK Sp.z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

Urzędnicy przypominają, że węgiel może odebrać każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Świerzno który podpisał umowę w Urzędzie Gminy Świerzno, dokonał wpłaty na wskazany numer rachunku bankowego oraz otrzymał informację o możliwości odbioru w ilości wskazanej w umowie. Szczegóły dotyczące odbioru węgla oraz transportu do miejsca zamieszkania można ustalić w Biurze Obsługi Interesanta w PGK Sp. z  o.o. w Kamieniu Pomorskim ul. Szczecińska 2, telefonicznie: 91 38 20 888 wew. 22 bądź e-mail: wegiel@pgkkamien.pl.

Plac składowy znajduje się w Mokrawicy (przy oczyszczalni ścieków). Koszty transportu świadczone przez PGK Sp. z o.o.: – 6 zł brutto za każdy rozpoczęty km (również powrót) – transport w godzinach od 7.00 -15.00; – po godz. 15.00 do kosztów transportu trzeba doliczyć 61,50 zł brutto, Własny środek transportu: – pod warunkiem, że pojazd będzie mógł być poddany ważeniu na wadze PGK Sp. z. o. o. w  godzinach 7.00 – 15.00 będzie wykonywany bezpłatnie.   – po godz. 15.00 zostanie pobrana opłata 61.50 zł brutto.

Należność za transport będzie pobierana z góry, po jego ustaleniu w Biurze Obsługi przy ul. Szczecińskiej 2, 72-400 Kamień Pomorski. Jednocześnie, przypominamy, że wnioski na zakup węgla mogą być składane w formie papierowej w Urzędzie Gminy Świerzno, ul. Długa 8 oraz drogą elektroniczną przez e-PUAP (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym).