Muzeum Kamieńskiej Elektrostatyki, to nie tylko zachowane zabytki czy miejsce, w którym dokonano pierwszej udanej próby z użyciem kondensatora. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, już od lipca, w dworku von Kleista jak i specjalnej sali Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej będzie można osobiście zobaczyć i doświadczyć siły i działania energii elektrycznej.