Nowa droga, mała infrastruktura, parkingi to nie jedyny plus jaki będzie wynikać z modernizacji portu w Kamieniu Pomorskim. Warta niemalże 15 mln złotych inwestycja, to nie tylko wizerunkowa zmiana tej części Kamienia Pomorskiego ale także poprawa warunków bezpieczeństwa i polepszenie miejsca pracy rybaków.

Przygotowanie samych dokumentów i dopięcie formalności potrwa około roku. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. Samych problemów organizacyjnych będzie bardzo dużo, niemniej skala inwestycji i korzyści są tak duże że obowiązkiem mariny jest staranie się o uzyskanie tych środków. Ta inwestycja ma doniosłość nie tylko dla mariny, ale dla miasta i rybaków. Sprawi ona, że kawałek naszego miasta zostanie zmodernizowany i przystosowany do obecnych czasówpodkreśla Sławomir Szwaja, prezes Mariny Kamień Pomorski.

Pozyskanie środków na ten cel nie byłoby z pewnością możliwe, gdyby nie cichy lobbing jaki prowadził w tej sprawie radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, mieszkaniec Kamienia Pomorskiego Michał Kamiński. Zastępca dyrektora szczecińskiego Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w rozmowie z naszą redakcją nie mówi jednak zbyt wiele. Na pytanie o swój wkład i działanie m.in. uzyskanie decyzji Ministra Gospodarki Morskiego, Kamiński jedynie skromnie się uśmiecha.

– Deklaracja Pana Ministra oraz pozytywna opinia dotyczące przebudowy kamieńskiego portu wraz z otaczającą infrastrukturą jest dla nas wszystkich wspaniałą informacją. Daje możliwość zmian, uporządkowania i rozbudowy nad Zalewem Kamieńskim ze 100% zewnętrznym wsparciem. To bardzo dobry czas na realizację naszych planów związanych z rozwojem rybactwa, żeglarstwa i turystyki wodnej nie tylko miasta ale i dla Pomorza Zachodniego – mówił Burmistrz Stanisław Kuryłło.

Modernizacja portu to nie tylko zmiana wizerunku ulicy Wilków Morskich. Pozwoli ona także na polepszenie warunków pracy rybaków, którzy zyskają zaplecze socjalne (kuchnię, toalety, szatnie itp.), stworzy miejsce, w którym będzie można bezpośrednio sprzedawać produkty, utworzy miejsce do naprawy ich sprzętu czy zakup specjalnego podnośnika. Inwestycja pozwoli na podniesienie jakości kontroli i identyfikowalności wyładowanych produktów np. poprzez ich certyfikację. Przy budowie portu zmienia się cała okolica – powstaną drogi, parkingi i inne elementy, które są elementem inwestycji.