Kampania wyborcza związana z wyborami parlamentarnymi za nami. W ciągu 30 dni od końca kampanii z ulic powinny zniknąć wszystkie plakaty, ulotki i ogłoszenia. W przeciwnym razie grożą kary.

Kampania wyborcza, zgodnie z przepisami, kończy się na dobę przed dniem wyborów. Od tego momentu upływa czas na usunięcie z ulic wszystkich plakatów, ulotek czy ogłoszeń. Jak jest w praktyce, obserwujemy przy każdych wyborach. Elementy kampanii wyborczej niektórych komitetów potrafią miesiącami wisieć na płotach, przystankach czy bilbordach.

Dzieje się tak pomimo że za przekroczenie tego czasu i nie usunięcie materiałów wyborczych grozi kara administracyjna w postaci grzywny od 20 do 5 tys. złotych. Po 30 dniach wójt, burmistrz czy prezydent miasta nakazuje ich usunięcie na koszt pełnomocnika wyborczego konkretnego komitetu wyborczego.